Resultaten voor schuldenaar

schuldenaar
Verboden invordering FOD Economie.
Bijzonder verbod 8: alle stappen om de schuldenaar een wisselbrief te doen ondertekenen of om een overdracht van vordering of een schuldbekentenis te eisen. Bijvoorbeeld, het actief aanbieden van een betalingsregeling of domiciliëring kan beschouwd worden als een drukkingsmiddel om van de schuldenaar een schuldbekentenis af te dwingen in de mate dat de consument hierbij misleid wordt.
Schuldenaar 12 definities Encyclo.
Gevonden op https//www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/schuldenaar/.: Een schuldenaar is een persoon of instelling die geld verschuldigd is aan een schuldeiser als gevolg van een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, bijvoorbeeld een kredietcontract waarin de schuldenaar zich heeft verplicht tot terugbetaling van een van de schuldeiser geleend bedrag tegen bepaalde voorwaarden.
schuldenaar English translation Linguee.
Als u uit de bijgaande beslissing van de insolventierechter kunt opmaken, is een insolventie-procedure geopend ten aanzien van de goederen van de daarin geno em d e schuldenaar m e t het oog op een gelijke voldoening van de schuldeisers.
schuldenaar ANW Algemeen Nederlands Woordenboek.
About the ANW. Publications about the ANW. Also search for schuldenaar in.: CHN login nodig. General grammatical data. This article does not yet contain a sense profile, only general grammatical information and, if present, example sentences from the Corpus of Contemporary Dutch.
Wat mag een schuldeiser niet doen? Eerste Hulp Bij Schulden.
Een schuldeiser mag geen informatie opvragen of meedelen aan buren, familie, vrienden.van de schuldenaar. Hij mag ook geen schuld invorderen in bijzijn van een persoon die niet de schuldenaar is. De schuldeiser mag de schuldenaar niet contacteren via telefoon of door een huisbezoek tussen 22u en 8u.
Wat is de betekenis van schuldenaar.
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925. Schuldenaar zie SCHULDEISCHER. Hier staan met je advertentie? Maak kennis met het exclusieve keyword advertising programma van Ensie. Handelslexicon 1910 door J. Schuldenaar zie Debiteur. 25 delen, uitgegeven 1933-1939.
schuldenaar Traduction française Linguee.
1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures, een secundaire insolventieprocedure, waarvan de aard in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van voornoemde verordening wordt gepreciseerd, worden geopend in de lidstaat waar zich het gehele vermogen van de insolv en t e schuldenaar b e vi ndt, wanneer de hoofdprocedure, die automatisch wordt erkend, de aard van een vrijwaringsprocedure heeft Franse sauvegarde-procedure, in die procedure een afbetalingsplan is aanvaard en goedgekeurd, dit plan doo r d e schuldenaar w o rd t uitgevoerd en de rechter de verkoop van de goederen va n d e schuldenaar h e ef t verboden?
schuldenaar WikiWoordenboek.
Het woord schuldenaar staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd schuldenaar" herkend door.: van de Nederlanders.; van de Vlamingen. Zie Wikipedia voor meer informatie. schuldenaar op website: Etymologiebank.nl.

Contacteer ons

+  eten
+  grill
+  2017
+  2016
+  oostende
+  restaurants
+  vlaanderen
+  lening
+  regeling
+  schuldenaar
+  goedkoop
+  dopper